Informatie voor professionals

Veel ouders vragen opvoedkundig advies aan iemand die ze vertrouwen. In veel gevallen ben jij dat: de leerkracht of groepsleid(st)er. Wanneer je een vraag niet kunt beantwoorden, kun je ouders doorverwijzen naar het CJG. Je kunt ook zelf contact met ons opnemen. Vanuit jouw beroep ben jij immers goed in staat zorgsignalen op te vangen. Je kunt deze, in overleg met ouders en kind, voorleggen aan het CJG. Samen met jou zoeken wij graag naar de juiste oplossing.

Scholen
Ieder jaar nodigt het CJG schoolkinderen uit voor een gesprek. Het CJG wil namelijk graag onderzoeken hoe het gaat met de gezondheid. Scholen leveren hiervoor de juiste informatie aan.

CJG als schakel
Het CJG is de plek waar jij terecht kunt met algemene vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien en met vragen over specifieke situaties. Wij pakken jouw signaal op en als vervolgstappen nodig zijn, overleggen wij met jou. Onze werkwijze is maatwerk leveren en mensen benaderen op een manier die bij ze past. Het CJG voert de regie en vormt de schakel tussen betrokken organisaties. Zo vallen kinderen niet tussen wal en schip.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin wil dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Als CJG staan we naast ouders en andere opvoeders om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. We mobiliseren de eigen kracht vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid van de jongere. Wij doen dit door preventieve en snelle inzet van zorg, dicht bij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen.

In de buurt
Er is altijd een Centrum voor Jeugd en Gezin bij jou in de buurt Dat is wel zo prettig: je loopt gemakkelijk even binnen en bespreekt je vragen met een vertrouwd persoon. Het aanbod per CJG kan verschillen, omdat de behoefte aan opvoedkundige ondersteuning per wijk of gemeente ook verschilt. Zo proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten op jouw vragen en behoeften.

Samenwerking
Door krachten te bundelen bereik je meer vindt het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vandaar dat het CJG Krimpen aan den IJssel samen werkt met bestaande zorg- en welzijnsorganisaties zoals huisartsen, kinderartsen, kinderdagverblijven, basisscholen, voortgezet onderwijs scholen en  de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zo proberen we het opvoeden en opgroeien van je kind zo fijn mogelijk te maken.

KrimpenWijzer
Logo KrimpenWijzerHet CJG Krimpen aan den IJssel is één van de partners in de KrimpenWijzer. We werken er met meerdere professionals nauw samen om u te ondersteunen. U kunt er terecht met al uw vragen over welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien en alles wat hiermee samenhangt.