Informatie voor professionals

Veel ouders vragen opvoedkundig advies aan iemand die ze vertrouwen. In veel gevallen ben jij dat: de leerkracht of groepsleid(st)er. Wanneer je een vraag niet kunt beantwoorden, kun je ouders doorverwijzen naar het CJG. Je kunt ook zelf contact met ons opnemen. Vanuit jouw beroep ben jij immers goed in staat zorgsignalen op te vangen. Je kunt deze, in overleg met ouders en kind, voorleggen aan het CJG. Samen met jou zoeken wij graag naar de juiste oplossing.

Scholen
Ieder jaar nodigt het CJG schoolkinderen uit voor een gesprek. Het CJG wil namelijk graag onderzoeken hoe het gaat met de gezondheid. Scholen leveren hiervoor de juiste informatie aan.

CJG als schakel
Het CJG is de plek waar jij terecht kunt met algemene vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien en met vragen over specifieke situaties. Wij pakken jouw signaal op en als vervolgstappen nodig zijn, overleggen wij met jou. Onze werkwijze is maatwerk leveren en mensen benaderen op een manier die bij ze past. Het CJG voert de regie en vormt de schakel tussen betrokken organisaties. Zo vallen kinderen niet tussen wal en schip.

Partners
CJG is een netwerkorganisatie en werkt daarom met verschillende partners om samen gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.

Op 30 januari 2014  heeft Via Futura samen met Stek Jeugdhulp een presentatie gegeven bij het CJG over Coaching on the Job. Bekijk hier de PowerPoint presentatie.

Wat betekent decentralisatie van de jeugdzorg?

Wat betekent decentralisatie van de jeugdzorg? In dit filmpje een duidelijke uitleg over wat er gaat veranderen in de jeugdzorg en wat dit voor jeugdigen en ouders in Krimpen aan den IJssel betekent.Bekijk deze video op You Tube: http://youtu.be/E_7TAPbajcA

Hier leest u meer informatie over 1 Gezin 1 Plan .

De Kracht van Krimpen ‘Ouders en het nieuwe jeugdstelsel’ & participatie Kracht van Krimpen 

Samen met andere gemeenten in de regio Rotterdam is Krimpen aan den IJssel zich aan het voorbereiden op de nieuwe Jeugdwet en de stelselherziening. Hierbij is de volgende visie geformuleerd: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort, doorpakken waar het moet’. Eén gezin één plan, eigen kracht en het vergroten van ouderbetrokkenheid zijn in het transitieproces belangrijke speerpunten. Zij vormen immers noodzakelijke voorwaarden bij het ontwikkelen van goede zorg voor onze jeugd! En dan bedoelen we zorg in een zo breed mogelijke zin. Als professional heb jij er je eigen aanpak misschien al in gevonden. Of heeft er een bepaald beeld bij voor ogen. Lees hier de Nieuwsbrief_Kracht_van_Krimpen

Proeftuin Jeugd- en opvoedhulp dichtbij om de hoek in Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een werkwijze voor het inschakelen van ambulante vrijwillige jeugdhulp en jeugd-ggz ontwikkeld.Dit is gebeurd in de vorm van een proeftuin met de naam ‘Jeugd- en opvoedhulp om de hoek’. Deze proeftuin is onderdeel van een reeks pilots in de stadsregio Rotterdam die gestart zijn ter voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg. In de Krimpense proeftuin is een succesvolle nieuwe werkwijze ontwikkeld, met als doel dichtbij, in dialoog met ouders en jeugdige, rechtstreeks (zonder indicatietraject of verwijzingsprocedure) en eerder effectieve, in vrijwillig kader ambulante jeugdhulp inzetten. Hier leest u het resultaat tevredenheidsonderzoek van de proeftuin.

Het verslag van de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst CJG en Onderwijs op 12 november 2013 leest u hier.

Diverse aanmeldformulieren voor professionals kunt u hier downloaden.

Hier leest u meer informatie over contact met de pedagoog .

Documenten die betrekking hebben op de Privacy in de keten kunt u hier lezen.