Hier leest u meer informatie over 1 gezin 1 plan

Dit gezinsplan is een middel om samen te werken met gezinnen waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Het gezinsplan biedt houvast en overzicht aan de gezinsleden, de mensen uit hun netwerk en de betrokken hulpverleners en dienstverleners. Met dit formulier   meldt u een gezin aan.

Zie hier een flyer met de uitleg over de werkwijze 1 gezin, 1 plan.