Waarom een CJG

Over het CJG Krimpen aan den IJssel

Het Centrum voor Jeugd en Gezin wil dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Als CJG staan we naast ouders en andere opvoeders om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. We mobiliseren de eigen kracht vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid van de jongere. Wij doen dit door preventieve en snelle inzet van zorg, dicht bij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen.

In de buurt
Er is altijd een Centrum voor Jeugd en Gezin bij jou in de buurt Dat is wel zo prettig: je loopt gemakkelijk even binnen en bespreekt je vragen met een vertrouwd persoon. Het aanbod per CJG kan verschillen, omdat de behoefte aan opvoedkundige ondersteuning per wijk of gemeente ook verschilt. Zo proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten op jouw vragen en behoeften.

Samenwerking
Door krachten te bundelen bereik je meer vindt het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vandaar dat het CJG Krimpen aan den IJssel samen werkt met bestaande zorg- en welzijnsorganisaties zoals huisartsen, kinderartsen, kinderdagverblijven, basisscholen, voortgezet onderwijs scholen en  de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zo proberen we het opvoeden en opgroeien van je kind zo fijn mogelijk te maken.

KrimpenWijzer
Logo KrimpenWijzerHet CJG Krimpen aan den IJssel is één van de partners in de KrimpenWijzer. We werken er met meerdere professionals nauw samen om u te ondersteunen. U kunt er terecht met al uw vragen over welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien en alles wat hiermee samenhangt.

Jeugdgezondheid, een zorg minder
Om het complexe werkveld van de jeugdgezondheidszorg in beeld te brengen, maakte GGD GHOR Nederland een filmpje: Jeugdgezondheid, een zorg minder.

““Veel ouders hebben het gevoel dat ze falen als ze problemen ervaren in het opvoeden van hun kind. Maar opvoeden valt echt niet altijd mee. Het kan dan heel prettig zijn om gewoon eens van gedachten te wisselen met iemand van het CJG. Samen kijken of je je terecht zorgen maakt, of dat je het misschien gewoon heel goed doet. En mocht je hulp nodig hebben, dan kunnen wij dat bieden”.”
Mariska , Jeugdverpleegkundige

CJG Krimpen aan den IJssel levert de volgende diensten:

• Bieden van opvoedondersteuning.

• Monitoren ontwikkeling kinderen.

• Verlenen basis medische zorg.

• Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Daarom zet u zich als ouder, verzorger of professional elke dag in voor een goede opvoeding. Het CJG ondersteunt u daarbij. Bijvoorbeeld door te kijken of kinderen goed groeien en door hen te vaccineren. Maar ook door u te adviseren en begeleiden als u daar behoefte aan heeft. Kinderen en jongeren kunnen ook zelf bij het CJG terecht met hun vragen over opgroeien.

Vertrouwd en professioneel

Als u het CJG benadert met een vraag, vinden wij het belangrijk dat u zich prettig voelt bij de oplossing. En bovendien dat u goed aan de slag kunt met ons advies. Daarom gaan wij zo veel mogelijk uit van de wensen, achtergrond, samenstelling en omgeving van uw gezin. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, werken verschillende professionals samen binnen de organisatie. Denk hierbij aan: pedagogen, gezinscoaches en jeugdartsen.

De Pedagoog, een steuntje in de rug

Het Centrum voor Jeugd ondersteunt u graag bij de opvoeding van uw kind van -9 maanden tot 23 jaar. U kunt hier al uw vragen of problemen bespreken met de jeugdverpleegkundige of medewerkers van het consultatiebureau. In de meeste gevallen kunnen zij uw vragen beantwoorden of adviezen geven om uw problemen op te lossen. Lukt dat niet, dan kunnen zij u verwijzen naar de pedagoog.

Praktische tips

De pedagoog helpt u om de problemen die u ervaart bij het opvoeden beter te begrijpen. Samen met u denkt de pedagoog na over andere manieren van omgaan met specifiek gedrag en moeilijkheden van uw kind. Zij geeft u praktische tips. De pedagoog is deskundig op het gebied van kinderen van 0 tot 23 jaar.

Hoe werkt de pedagoog?

In maximaal vijf gesprekken begeleidt en adviseert de pedagoog u. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden. Als het nodig is kan de pedagoog, naast de gesprekken op het CJG, op huisbezoek komen. Ook is het mogelijk dat de pedagoog uw kind observeert op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of op school. Jongeren boven de twaalf jaar kunnen ook zelf met de pedagoog praten.

Advies

Als kortdurende hulp niet voldoende is voor uw vragen of problemen, dan kijkt de pedagoog samen met u naar andere mogelijkheden en geeft u daarbij advies.

Contact met de pedagoog

Je kunt zelf ook contact opnemen met de pedagoge mevrouw N. Buskop als u denkt haar hulp te kunnen gebruiken.
Zij is per mail bereikbaar via mailadres n.buskop@cjgrijnmond.nl, maar ook telefonisch is zij bereikbaar via telefoonnummer 06-14319664.

12

professionals

Wanneer je ons benadert met een vraag, vinden wij het belangrijk dat je je prettig voelt bij de oplossing. En bovendien dat je goed aan de slag kunt met ons advies. Daarom gaan wij zo veel mogelijk uit van de wensen, achtergrond, religie, samenstelling en omgeving van jouw gezin. Om je zo goed mogelijk te ondersteunen, werken er vele professionals bij het CJG Krimpen aan den IJssel die zich dagelijks inzetten om alle kinderen in de buurt zo gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien.

5

disciplines

Van deze professionals hebben wij meerdere disciplines: jeugdartsen, pedagogen, assistenten, jeugdverpleegkundige en gezinscoaches en baliemedewerkers. Ieder heeft zijn eigen deskundigheid, maar werkt wel nauw samen met alle andere professionals. Wanneer je bijvoorbeeld een gecompliceerde vraag hebt en de jeugdverpleegkundige je niet verder kan helpen wordt er in overleg een pedagoog ingeschakeld. Hiervoor kun je dus allemaal terecht in ons CJG.

1

aanspreekpunt

Het is dé plek waar je terecht kunt met al je vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Vanaf de kinderwens tot het moment waarop je kind volwassen is, is het Centrum voor Jeugd en Gezin er voor jou en je kind. Hiervoor hoef je niet naar allerlei organisaties te bellen, wij kunnen je helpen en zo niet dan hebben we de contacten die dat wel kunnen.